Logo Fundacji

Fundacja została założona w 2015 roku przyjmując za główny cel świadczenie wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz

O Fundatorze

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. Wojewoda opolski w latach 1981-1983. Wieloletni prezes opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Współinicjator utworzenia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Wikipedia logo Czytaj więcej...

Główną działalnością Fundacji jest tworzenie i utrzymywanie niewielkich domów - wspólnot, skupiających osoby z niepełnosprawnością, asystentów i wolontariuszy. Ośrodki umożliwiają życie we wspólnocie o charakterze rodzinnym.

Fundacja dba jednocześnie o rozwój indywidualny na wszystkich płaszczyznach, organizuje pracę stosowną do ich możliwości oraz ochronę i promocję zdrowia polegają na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z Trisomią 21.

W działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i potrzebujących wsparcia Fundacja wspiera m.in. Stowarzyszenie TRISO.

Stowarzyszenie TRISO

Rozwój edukacji

Fundacja aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji studentów medycyny i młodych lekarzy w Polsce wykorzystując gamifikację.

mexam